Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Łęczycy


Aktualności

Drugi nabór wniosków KFS 2019

Powiatowy Urząd Pracy w Łęczycy ogłasza drugi nabór wniosków pracodawców na przyznanie środków z KFS na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracodawcy i pracowników.    ...

Zaproszenie

Polska Fundacja Przedsiębiorczości wraz z Powiatowym Urzędem Pracy w Łęczycy serdecznie zaprasza na spotkanie informacyjne w dniu 01.02.2019r. na godz. 09:00 (Klub Pracy II piętro, pok. 19) , osoby powyżej 29 r. ż. chcące...

Nabór wniosków KFS

Powiatowy Urząd Pracy w Łęczycy ogłasza nabór wniosków pracodawców na przyznanie środków z KFS na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracodawcy i pracowników.  ...

Rekrutacja oczami kandydata. Ogólnopolska ankieta online.

Jakie elementy rekrutacji sprawiają największy problem kandydatom? Czy pracodawcy informują o zakończeniu rekrutacji? Wypełnij kwestionariusz i wyraź swoją opinię.Trwa badanie relacji między kandydatami a pracodawcami w...

Ogłoszenie o naborze na stanowisko Specjalista ds. programów

Załaczniki: 1. KLAUZULA INFORMACYJNA 2. KWESTIONARIUSZ OSOBOWY DLA OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O ZATRUDNIENIE 3. OŚWIADCZENIA 4. ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH DO...

Google Internetowe Rewolucje

Szanowni Państwo, Zapraszamy na kolejną edycję Google Internetowe...

Europejski dzień pracy

Work@PL – Praca w Polsce Jesteś polskim pracodawcą poszukującym...

Projekt pn. Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie łęczyckim (III) Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Oś priorytetowa I – Osoby młode na rynku pracy Działania 1.1 – Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy Poddziałanie 1.1.2 – Wsparcie w...

Projekt pn. Aktywizacja osób po 29. roku życia pozostających bez pracy w powiecie łęczyckim (IV) Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa VIII. Zatrudnienie Działania VIII.1 Wsparcie aktywności zawodowej osób po 29. roku życia przez powiatowe urzędy pracy ...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do osób bezrobotnych i poszukujących pracy

Projekt pn. Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie łęczyckim (III) Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Oś priorytetowa I – Osoby młode na rynku pracy Działania 1.1 – Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy Poddziałanie 1.1.2 – Wsparcie w...

Projekt pn. Aktywizacja osób po 29. roku życia pozostających bez pracy w powiecie łęczyckim (IV) Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa VIII. Zatrudnienie Działania VIII.1 Wsparcie aktywności zawodowej osób po 29. roku życia przez powiatowe urzędy pracy ...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do pracodawców i przedsiębiorców

6,1%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu stycznia 2019r.

Wykres. Liczba bezrobotnych i stopa bezrobocia
  • 847,80 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.017,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 423,90 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 29.182,44 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz

Powiatowy Urząd Pracy w Łęczycy

99-100 Łęczyca, ul. Sienkiewicza 31

tel. (24) 721 29 14
fax (24) 721 32 78

e-mail: lole@praca.gov.pl
NIP: 775-12-36-416
Regon: 472291457

Godziny pracy Powiatowego Urzędu Pracy 
7.30 - 15.30

Godziny obsługi interesantów
8.30 - 14.30

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę