Dla bezrobotnych i poszukujących pracy - Powiatowy Urząd Pracy w Łęczycy


Dla bezrobotnych i poszukujących pracy

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych Projekt pn. Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie łęczyckim (V) Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Oś priorytetowa I – Osoby młode na rynku pracy Działania 1.1 – Wsparcie osób młodych...

Projekt pn. Aktywizacja osób po 29. roku życia pozostających bez pracy w powiecie łęczyckim (VI)   Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa VIII. Zatrudnienie Działania VIII.1 Wsparcie aktywności zawodowej osób po 29. roku życia przez powiatowe urzędy pracy     ...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do osób bezrobotnych i poszukujących pracy

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę