Dla bezrobotnych i poszukujących pracy - Powiatowy Urząd Pracy w Łęczycy


Dla bezrobotnych i poszukujących pracy

Tytuł projektu : „Aktywni na rynku pracy." Projekt realizowany w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021 – 2027. Priorytet FELD.07  „Fundusze europejskie dla zatrudnienia i integracji w Łódzkiem" Działanie FELD.07.01 „Aktywizacja zawodowa – PUP" Celem ogólnym projektu jest...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do osób bezrobotnych i poszukujących pracy

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę