Rynek pracy - Powiatowy Urząd Pracy w Łęczycy


Rynek pracy

  • 1.304,10 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.565,00 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 652,10 zł Dodatek aktywizacyjny
  • do 40.400,94 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Artykuły prawne

Zobacz akty prawne dotyczące bezrobocia i promocji zatrudnienia

Zobacz

5,5%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan na koniec lutego 2023 r.

 

wykres statystyki

Opis funkcjonowania Rady Rynku Pracy w nowych ramach prawnych.

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych Projekt pn. Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie łęczyckim (V) Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Oś priorytetowa I – Osoby młode na rynku pracy Działania 1.1 – Wsparcie osób młodych...

Projekt pn. Aktywizacja osób po 29. roku życia pozostających bez pracy w powiecie łęczyckim (VI)   Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa VIII. Zatrudnienie Działania VIII.1 Wsparcie aktywności zawodowej osób po 29. roku życia przez powiatowe urzędy pracy     ...

Czytaj więcej w temacie: Programy i projekty

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę