Rynek pracy - Powiatowy Urząd Pracy w Łęczycy


Rynek pracy

  • 1.491,90 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.790,30 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 746,00 zł Dodatek aktywizacyjny
  • do 43.169,70 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Artykuły prawne

Zobacz akty prawne dotyczące bezrobocia i promocji zatrudnienia

Zobacz

5,1%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan na koniec grudnia 2023 r.

 

wykres statystyki

Opis funkcjonowania Rady Rynku Pracy w nowych ramach prawnych.

Tytuł projektu : „Aktywni na rynku pracy." Projekt realizowany w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021 – 2027. Priorytet FELD.07  „Fundusze europejskie dla zatrudnienia i integracji w Łódzkiem" Działanie FELD.07.01 „Aktywizacja zawodowa – PUP" Celem ogólnym projektu jest...

Czytaj więcej w temacie: Programy i projekty

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę